top of page

Livsløp installasjon

En livsløpsbolig er en bolig som enkelt kan tilpasses dine behov uansett livssituasjon og levesett.

Men for å utnytte en slik bolig best mulig så må den elektriske installasjonen også kunne endres på en enkel måte parallelt med livssituasjonen og levesettet.

Vi bruker smarthus løsninger med produkter som har mange leverandører og som kommuniserer via et språk som kalles KNX.

KNX er en europeisk standard som er utviklet akkurat til dette formålet og er derfor til å stole på.

Huset ditt lever og generasjoner vil gå inn og ut.

Systemet vil hjelpe deg å tilpasse ditt skiftende behov og samtidig gi en økende langsiktig verdi av fast eiendom og i det lange løp.

bottom of page