top of page

Noen av våre prosjekter

Alnes besøkssenter

Belysningen i dette spesielle bygget ute ved kysten ble programmert og satt i drift av Elsupport AS. Det ble hovedsaklig brukt DALI armaturer som belysnings kilde

"Cliff house"og andre spesielle bygg

Dette et spesielle bygg som har en unik utforming og plassering. Den elektriske installasjonen får derfor en ekstra oppmerksomhet pga. størrelsen og kompleksitet. Elsupport AS har bidratt med programmering av flere KNX anlegg og ellers levert visualiseringsservere med tilhørende software. Dette blir ofte integrert mot andre tekniske enheter som varmepumper og ventilasjonsanlegg.

Alt blir samlet i en APP for oversikt og styring.

Mange eneboliger og næringsbygg

Vi har jevnlig installasjoner i eneboliger og næringsbygg. Vi utfører små servicejobber og installerer større anlegg. Mange benytter da anledningen til å forbereder bygget med løsninger som kan tilfredsstille fremtidens krav til energieffektivitet og inneklima.

Helsesinstitusjoner

Ombygging av lokal styring til sentral driftstyring via KNX og BAC-net.

Eldre varslingsanlegg blir oppgradert og integrert opp mot ny visualisering-server der lokal og sentral PC og interne mobiltelefoner kunne brukes til overvåking.

Vi bygger dedikerte LAN (lokalt netteverk) for overvåking og drift av bygget.

Skoler

Ombygging av lokal styrt persienne-styring til sentral styrt løsning er nå blitt prioritert hos flere byggeiere og driftselskaper da vedlikeholdskostnadene går ned og inneklima blir betydelig bedre. Elsupport AS har spesialkompetanse på området og leverer trådbasert og trådløse løsninger for enkel oppgradering.

bottom of page