top of page

Energieffektivt inneklima

Et godt og energieffektivt inneklima er også en investering i bedre helse.

De fleste av oss tilbringer omtrent 90% av tiden vår innendørs, og 60-70% av dette er hjemme i vår egen bolig. Inneluften er vanligvis mer forurenset enn uteluften. Det er derfor ikke uvanlig at et dårlig innemiljø i hjemmet kan utløse såvel hodepine og trøtthet som allergier og astma.

Barn er mer sårbare enn voksne (og forbruker 50% mer luft enn voksne i forhold til kroppsvekten). Et innemiljø som er akseptabelt for barn er godt nok for voksne. Et innemiljø som er akseptabelt for voksne kan derimot være skadelig for barn.

Mange tror sikkert det er fryktelig dyrt å bedre innemiljøet. Det er ikke nødvendigvis riktig. Det er mange måter å bedre innemiljøet på.

Her er noen tips:

 • Energibehovet reduseres ved effektive ventilasjons-løsninger (se: "balansert ventilasjon").

 • Varmegjenvinnere utnytter energien der det er behov for den og reduserer varmetap.

 • Et godt reguleringssystem holder ønsket temperatur og sparer energi. Termostatregulering av alle elektriske ovner anbefales.

 • Skaff frisk luft med kortvarig gjennomtrekkslufting og ikke med lufting med vindu på gløtt i lengre tid.

 • Reduser forurensninger ved kildene og ikke bare med lufting.

 • Lufttemperatur under 22°C (18-21 o) sparer energi og reduserer plager.

 • Senk temperaturen om natten og i rom som ikke brukes, men ikke mer enn 3 - 5 grader (ellers avkjøles bygninngsmassen for meget i den kalde årstid)

 • Solavskjerming reduserer varmebelastning og energi til kjøling og gjør det unødvendig å lufte for å få vekk varmeoverskudd.

 • Effektive lysanlegg gir bedre lys, mindre varme og energibruk.

 • Bruk LED lyspærer utendørs og i kalde rom samt der det er praktisk, dvs steder der det er vanskelig å komme til.

 • Slukk lyset i rom som ikke brukes (når du går ut). Lær ungene dette ved å gå foran med et godt eksempel!

 • Dusj er mindre energikrevende enn karbad. Monter sparedusj. Bruk bare nødvendig tid i dusjen.

 • Vannet i varmtvannsberedere bør være 65°C, men ikke varmere.

Bevisst bruk av energi sikrer vår fremtid og gjør hjemmet ditt mer økonomisk.

Installasjonssystemet KNX er ett skritt foran. Markiser, rullegardiner, persienner, romtermostater, oppvarmingsventiler, vindussensorer og lyssensorer kan kommunisere med hverandre via dette systemet.

Intelligent nettverk reduserer automatisk energi-og varmeforbruket. I seg selv en betydelig fordel.

Innsparingspotensialet i henhold til vitenskapelige studier

 • Romoppvarming kontroll om lag 14 til 25%

 • Oppvarming automatisering ca 7 til 17%

 • Persienne/markise kontroll ca 9 til 32%

 • Lysstyring om lag 25 til 58%

 • Luftkondisjonering kontroll ca 20 til 45%

Totalt er den gjennomsnittlige energi-besparelsen som følge av optimalisering med KNX ligge i området fra 11 til 31%.

bottom of page